Lymfmassage & Lymfkoppning

Lymfmassage & Lymfkoppning

Ett fungerande lymfsystem är viktigt bland annat för vårt immunförsvar. Lymfmassagen hjälper till att lösa upp blockeringar som uppstår i lymfsystemet på grund av olika orsaker. Ett trögt lymfflöde kan orsakas av t. ex skador, operationer, stress, rökning, intag av för lite vätska, dåliga matvanor, miljögifter eller hormonella obalanser. Det kan också bero på an medfödd nedsättning. Lymfmassage hjälper till att avlägsna slaggprodukter och överskottsvätska som är lagrade i kroppen, stärka immunförsvaret och främja en bra ämnesomsättning.

 

LYMFMASSAGE är en mjuk behandlingsmetod som sker enligt ett specifikt mönster och ordning. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad och det är lugn och ro runt omkring. Terapeuten arbetar med strykningar på huden samt med mjuka lätta tryck, drag och pumpliknande grepp och rörelser för att lösa upp eventuella fibroser. Syftet är att få igång flödet, leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade eller borttagna lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas omhand och forslas bort. Ett mycket effektivt sätt att får fart på lymfan. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom.

 

LIPÖDEM/LYMFÖDEM

Jag har upplevt fina resultat vid behandling av lipödem eller lymfödem, där vätskan lämnar kroppen och skapar en bättre rörlighet och en upplevelse av lättnad i kroppen.

 

LYMFKOPPNING

Från och med andra behandlingen använder jag mig vid silikonkoppor för att "sätta extra fart" på lymfvätskan samt ge ännu bättre möjlighet till att öppna upp eventuella blockeringar. Observera att den lymfkoppning jag genomför är väldigt lätt och ska inte göra ont eller ge blåmärken.

 

EXEMPEL på tillstånd där lymfmassage lämpar sig väl:

• lipödem/lymfödem

• ödem/svullnad

• migrän

• ärr eller brännskador

• bröstoperationer/fettsugning

• stresstillstånd

• hormonella obalanser/klimakteriet

• smärttillstånd

• artros

• fibromyalgi

• hudproblem

• bihåleproblem