Lymfmassage och lymfkoppning

Lymfmassage hjälper till att lösa upp blockeringar som av olika orsaker kan uppstå i lymfsystemet . Ett trögt lymfflöde kan orsakas av skador eller operationer, stress, rökning, för litet vätskeintag, dåliga matvanor, miljögifter, eller hormonella obalanser. Det kan också vara en medfödd nedsättning.

Lymfmassage hjälper till att avlägsna slaggprodukter och överskottsvätska som är lagrade i kroppen, stärka immunförsvaret och främja en bra ämnesomsättning.

Lymfmassage är en mjuk behandlingsmetod som sker enligt ett specifikt mönster och ordning. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad och det är lugn och ro runt omkring. Terapeuten arbetar med mjuka lätta tryck, drag och pumpliknande grepp samt bindvävsgrepp för att lösa upp fibroser.

Syftet är att få i gång flödet, leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade eller borttagna lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas om hand och forslas bort. Ett riktigt effektivt sätt att få fart på lymfan.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Exempel på tillstånd där lymfmassage lämpar sig väl:

  • Ödem/svullnad
  • Ärr eller brännskador
  • Bröstopererade/fettsugning
  • Stresstillstånd
  • Hormonella obalanser/klimakteriet
  • Smärttillstånd
  • Artros
  • Fibromyalgi
  • Hudproblem
  • Bihåleproblem